top of page

ALGEMENE KINESITHERAPIE EN REVALIDATIE

Voor allerlei lichamelijke aandoeningen biedt kinesitherapie uitgebreide behandelingsmogelijkheden. De kinesitherapeutische hulpverlening richt zich in het algemeen op het behoud en het vergroten van de kwaliteit van het bewegen. Ook de postoperatieve revalidatie maakt deel uit van de klassieke kinesitherapie. Revalidatie is een proces dat zich richt op vermindering van de symptomen en verbetering van de functionaliteit na een ongeval of medische ingreep.

De behandeling bestaat uit het opstellen van een individueel aangepast revalidatieprogramma. Ieder individu is anders, ieder lichaam functioneert anders en dus iedere revalidatie ziet er anders uit. Het revalidatieplan omvat manuele technieken en oefentherapie, waarbij er ook aandacht is voor conditietraining, alsook voor preventie. 

Preoperatief behandelen is ook nuttig! Hier staan informeren, conditioneren en pijn controleren centraal. Patiënten die voor een ingreep geïnstrueerd worden over de operatie en de revalidatie kennen een vlotter herstel. 

bottom of page